Regulament

UNIVERSITATEA “ANDREI SAGUNA” CONSTANTA

FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE

CLUB DE DEZBATERI ACADEMICE “Andrei Saguna”

REGULAMENT

 

Art. 1. CLUBUL DE DEZBATERI ACADEMICE funcţionează în subordinea conducerii Universitatii “Andrei Saguna” Constanta.

Art. 2.CLUBUL DE DEZBATERI ACADEMICE asigură cadrul organizatoric al activităţii de dezbatere educationala ce se desfăşoară în rândurile comunităţii academice, fiind prioritar pentru studentii care studiaza in cadrul Facultatii de Drept si Stiinte administrative.

Art.3. CLUBUL DE DEZBATERI ACADEMICE încurajează şi sprijină activitatea de exersare a abilitatilor de comunicare in spatiul public, de gandire critica si de argumentare logica, ascultarea atenta, toleranta fata de alte opinii si fair-play-ul.

Art. 4. Conducerea întregii activităţi a CLUBULUI  DE DEZBATERI ACADEMICE este asigurată de Consiliul Clubului, constituit din: profesor-coordonator- lect.univ. drd. Elena Manea si un secretar ales din randul studentilor.

Art.5. Calitatea de membru al CLUBULUI DE DEZBATERI ACADEMICE se dobandeste la intrunirea a cel putin 50% din prezente la intalnirile stabilite prin Planul de activitati.

Art. 6. Consiliul Clubului intocmeste Planul de activitati al Clubului, care se supune spre aprobare Clubului, conducerii Facultatii de Drept si Administratie publica, conducerii Universitatii.

Art.7. Consiliul Clubului se intruneste cel putin o data pe luna.

Art.8. Activitatea Clubului se organizeaza sub forma unor activitati de instruire si exersare de doua ori pe luna, cuprinzand activitati specifice organizarii si desfasurarii dezbaterilor academice, in format Karl Popper(studentii incepatori) si American Parliamentary(studentii avansati).

Art. 9. Pentru buna desfasurare a activitatii, Clubul de dezbateri academice poate initia colaborari cu institutii abilitate, dupa informarea si cu acordul Universitatii.

Art.10. Baza materială a Clubului studenţesc este proprietatea Universitatii “Andrei Saguna” Constanta, în cadrul căreia funcţionează şi se află în folosinţa Clubului, în condiţiile stabilite de conducerea Universitătii.