Facultatea de Drept si Stiinte Administrative > Plan operational

DECAN,

Prof. univ.,

Dr. GABRIEL NAGHI

P L A N U L  O P E R A Ţ I O N A L 

Al FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

Descarcă documentul în format .pdf