Facultatea de Drept si Stiinte Administrative > Prezentare

PREZENTAREA FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE


Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii “Andrei Saguna” fiinţează din anul 1992 când Universitatea “Andrei Saguna” a dobandit personalitate juridica. A fost prima institutie de invatamant superior particular, non-profit, infiintata in Sud-Estul tarii şi acreditata, ca persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a Sistemului National de Invatamant, prin Legea 116/2005.

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative pregateste de 20 ani specialisti de elita pentru profesiile juridice şi administrative, prin programe de invatamant superior calitative si performante, derulate la cele două specializari ale sale: drept şi administraţie publică, precum şi prin un program masteral:  Devianţă şi delincvenţă.

Numarul studentilor la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a sporit permanent prin diversificarea ofertei educaţionale şi dezvoltarea spaţiilor de învăţământ, informare şi documentare, in corelatie directa cu cresterea numarului de cadre didactice titulare si cu imbogatirea patrimoniului general al universităţii.

Examenul de licenta pentru cele două specializări se sustine la sediul Universitatii “Andrei Saguna”, inca de la prima promotie de absolveti. Media procentului de promovabilitate la licenta este de peste 85% (in ultimul an fiind de 100% pentru ambele specializari) iar procentul de insertie pe piata muncii se situeaza anual in jurul cifrei de 65-75%.

Conducerea Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a acordat, inca de la infiintare, o atentie deosebita selectarii, pregatirii si promovarii cadrelor didactice, astfel incat, in prezent, peste 60% din cadrele didactice sunt angajate cu norma de baza, din care 34% sunt conferentiari si profesori universitari. Peste 90% din cadrele didactice sunt doctori in stiinte sau doctoranzi.

Cadrele didactice universitare ale Facultăţii de Drept și Știinţe Administrative reprezintă un colectiv multidisciplinar puternic şi divers, reunind specialişti în ramurile fundamentale ale dreptului public (drept penal, criminalistică, criminologie,drept administrativ, drept comunitar, dreptul mediului etc.) sau ale dreptului privat (drept civil, drept comercial, drept bancar, dreptul familiei, dreptul muncii etc.). Cadrele didactice ale facultăţii sunt persoane cu experienţă juridică, dar şi tineri entuziaşti practicieni şi cercetători.

Studenţii efectuează o practică corespunzătoare în domeniul juridic (Tribunal, Judecătorie, Curte de Apel, Parchet etc.) şi administrativ ( Consiliul judeţean, consilii locale, primării, servicii publice descentralizate, ş.sa. De asemenea, ei au acces la un laborator de specialitate în domeniul criminalistic dotat cu diverse aparate de analiză a urmelor faptelor penale. Biblioteca proprie cuprinde publicaţii de specialitate recente şi lucrări clasice din domeniul juridic, social-uman şi economic.

De-a lungul celor patru ani de pregătire juridică şi administrativă urmărim cultivarea unor înalte standarde profesionale şi etice, promovarea curajului profesional şi moral, precum şi a responsabilităţii civice. Absolvenţii obţin diploma de licenţă şi sunt competenţi să desfăşoare o activitate juridică şi administrativă competitivă în diverse domenii de la avocaţi, jurişti, consilieri juridici, funcţionari publici, notari, la magistraţi (judecători ori procurori), la diplomaţi sau consilieri parlamentari.

Programul de licenţă  oferă, printr-un contact direct zilnic al studenţilor cu specialiştii din domeniul juridic şi administrativ, o pregatire temeinică a viitorilor jurişti sau funcţionari publici. Cei interesaţi pot opta pentru unul dintre următoarele programe de masterat: - „Devianţă şi delincvenţă”,„ Ştiinţe penale şi criminalistică” şi „Drept public şi instituţii publice”.

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative oferă posibilitatea ca, prin programele europene de schimburi interuniversitare ERASMUS/LEONARDO DA VINCI şi acordurile bilaterale încheiate cu universitati de prestigiu din Europa cu care Universitatea “Andrei Saguna” este afiliata, să trimită şi să primească anual studenti si cadre didactice, cu burse de studiu in Europa.

Programele de cercetare se desfasoara prin prin Centrul de Studii si Anchete Socio-umane, care desfasoara cercetari şi activităţi in domeniul fenomenelor juridice şi administrative.

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative sprijina initiativele studentesti, sustinand si promovand activitatile acestora in cadrul Clinicii juridice, Clubului de dezbateri academice, Cercului studenţesc de drept privat, Asociatiei Sportive Universitare “Andrei Saguna”, Asociatiei Studentilor in Stiinte Administrative-filiala Constanta, Clubul absolventilor sagunisti s.a.

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii “Andrei Saguna” dezvoltă fructuoase colaborari cu institutii guvernamentale si neguvernamentale, Prefectura, Consiliul Judetean, primăriile municipale, orăşeneşti şi comunale, universităţi şi unităţi din învăţământul preuniversitar, cu asociaţii şi fundaţii de profil.